शिक्षा क्षेत्रमा असहायलाई सहयोग उपहार कार्यक्रम - RAC Birtamode

2074-6-12 / 2017-09-28  |  
Venue : Hotel Orchid, Buspark
Type : HOSTED

Objectives:

क्लवका आर्थिक सकट हुन नदिनु । 

Beneficiaries:

क्लवका लागि रकम सलग्न 

 

Project Detail


यस कार्यक्रमा जम्मा २०० वटा टिकट कटाउने उद्धेश्य रहेकोमा प्राविधिक कारणले १७३ जनाको मात्र सहयाेग मिलेको छ । जसबाट हामीले ८६५०० रकम सलग्न गरेका छो । जसको मुख्य उद्धेश्य भनेको शिक्षा क्षेत्रमा लगानि गर्नु नै हो । 

Additional Photos


My Rotaract App

"My Rotaract" lets you help stay connected with all the rotaract activities as well as other activities to stay updated with all the rotaractivity.

Download Now