पूर्व अध्यक्ष सम्मान कार्यक्रम - RAC Birtamode

2074-11-12 / 2018-02-24  |  
Venue : फुटसल विर्तामोड
Type : HOSTED

Objectives:

पूर्व अध्यक्ष सम्मान कार्यक्रम

Beneficiaries:

पूर्व अध्यक्षबाट गत विगतका अनुभवनहरु प्राप्त 

Project Detail


यस कार्यक्रममा पूर्व अध्यक्षहरुलाई सम्मान गरीएको थियो भने पूर्व अध्यक्षहरुको अनुभव प्राप्त गरिएको थियो । 

Additional Photos


My Rotaract App

"My Rotaract" lets you help stay connected with all the rotaract activities as well as other activities to stay updated with all the rotaractivity.

Download Now